یکی از انواع بسته بندی های مرسوم در صنایع غذایی بخصوص برای میوه جات و بسته بندی گوشت ، مرغ و ماهی استفاده از دستگاه سیل است .

با استفاده از دستگاههای سیل شما یک پوشش پلاستیکی به بالای بسته بندی های خودتان اضافه می کنید که ظاهر آن را زیبا و حرفه ای می سازد و برای قفسه جذاب می کند.

مزیای بسته بندی سیل نسبت به بقیه بسته بندی ها :

  • حفظ تازگی محصول
  • افزایش عمر بسته بندی در قفسه و فروشگاه
  • نداشتن چکه در بسته بندی
  • استفاده از مواد قابل بازیافت
  • ظاهر فوقلعاده بسته بندی
  • راحتی استفاده از بسته بندی برای مشتری

جدای از نوع دستگاه انجام فرایند بسته بندی سیل :

  1. گوشت یا هرچیز دیگری که می خواهید بسته بندی کنید را در ظرف قرار داد
  2.  ظرف را در دستگاه قرار می دهید.
  3. یک فیلم با استفاده از گرما روی ظرف سیل می شود.

عکس بسته بندی های سیل