دستگاه پرکن مایعات چیست ؟

برای پرکردن هر نوع محصول مایعی اعم از انواع روغن تا صابون مایع و عسل درون ظرف به دستگاههای پرکن مایعات نیازمندید.

این دستگاهها دسته بندی های متفاوتی دارند ولی بصورت کلی می توان به :

  • پرکن مایعات غلیظ
  • و پر کن مایعات رقیق

اشاره کرد و از اسمشان مشخص است که چه استفاده ای دارند.

دسته بندی دیگری که می توان اسم برد بر اساس نوع تکنولوژی پرکنی است :

  • دستگاههای پرکن حجمی : که از قبل حجم مایعی که باید پر شود را مشخص می کنید و هربار همان مقدار را درون ظرف ها می ریزد
  • دستگاههای پرکن مایعات بر اساس سطح : این دستگاه ها کاری به حجم پرکردن ندارند و تمرکز آن رساندن مایع به سطحی است که از قبل تعیین شده است .

دستگاه پرکن و درب بند

دستگاههای پرکن هم با توجه به درجه اتوماتیک بودن به 3 دسته تقسیم می شوند:

پرکن های دستی : که مناسب مکان هایی است که نمی توان بخاطر بعضی ملاحضات از برق استفاده کرد ، یا تولیدی هایی که حجم بسته بندی کمی دارند.

دستگاههای پرکن نیمه اتوماتیک : در این دستگاهها چینش بطری ها و ظرف ها و جمع کردن آنها در انتها بصورت دستی انجام می شود. و برای پرکنی حجم متوسط مناسب اند.

دستگاههای پرکن اتوماتیک : با سرعت های فوقلعاده بالای چند هزار ظرف و بطری در ساعت می توانند انواع مایعات را بسته بندی کنند.

دستگاهها پرکن بطری ، دستگاههای پرکن چهار لیتری ، دستگاههای پرکن بشکه ، پر کن دبه ، پرکن جار ، پرکن قوطی ، پرکن بطری پت ، پرکن بطری شیشه ای ، پرکن سس ، پرکن صابون ، پرکن اسیدی ، پرکن عسل ، پرکن روغن