دستگاه کارتون دوز چیست ؟

به منگنه زنی کارتن و مهر و موم کردن کارتن توسط دستگاه کارتن دوز انجام می شود و برای اینکار از دستگاههای کاملا صنعتی اتوماتیک تا منگنه های دستی که همگی دیده ایم استفاده می شود.

عکس کارکرد دستگاه کارتن دوز دستی

موارد استفاده :

چیزی که بدیهی است و شما می دانید این است که دستگاه دستی برای بسته بندی کارتن در تعداد کم و متوسط مناسب است و نمی توان از آن انتظار بالایی داشت . کارتن دوز دستی سوماک می تواند یکی از گزینه های شما باشد.

کارتن دوز بادی سرعت بالاتری دارد و کار مکانیکی کمتری نسبت به دستگاه دستی دارد و می توان برای بستن و دوخت کارتن با سرعت بالا از آن استفاده کرد.

دوخت کارتن ، منگنه کارتن ، منگنه بادی کارتن ، منگنه نیمه اتوماتیک کارتن ، کارتن دوز خط تولید ، کارتن دوس دستی ، کارتن دوز لوک ، کارتن دوز دو زبانه ، دستگاه منگنه کارتن