خط تولید کارتن

دستگاه تولید ورق کارتن

یک دستگاه ورق کارتن  مجموعه ای از دستگاه ها است که با استفاده از 3 ، 5 یا 7 ورق کاغذ در یک فرایند مداوم (کانتینیوس ) یک ورق کارتنی 1 ، 2 یا 3 لایه تولید می کند.

عکس کارتن تک لایه ، دو لایه و سه لایه

3 بخش کلیدی تولید ورق کارتن

  • ناودان سازی و چسباندن یک لایه به آن
  • چسباندن لایه دوم و ساختن صفحه کارتنی محکم
  • برش زدن کارتن در اندازه دلخواه

یک ورق کارتنی از 3 بخش تشکیل می شود لایه پائینی ، لایه بالایی و لایه وسطی که موج دار است .

موج ها روی لایه وسطی از طریق غلتک های فلزی شیار دار و  حرارت ایجاد می شود

در مرحله بعد روی قله شیارهای لایه وسط چسب زده می شود و لایه های بالایی و زیرین به آن چسبانده می شوند.

در انتهای خط و وقتی ورق از دستگاه تولید ورق کارتن خارج می شود صاف است.

عکس دیاگرام فرایند تولید کارتن با خط تولید صنعتی کارتن سازی

تبدیل ورق کارتن به جعبه

فرایند تبدیل ورق به جعبه شامل :

عکس قسمت دایکات روتاری در خط تولید کارتن

دایکات ،

عکس قسمت تازنی در خط تولید کارتن

تا زدن ،

عکس چسب زنی در خط تولید کارتن

چسب زنی

عکس واحد چاپ در خط تولید کارتن

و چاپ  می شود.

در ادامه دستگاههای مختلف خط تولید کارتن را می توانید مشاهده کنید.