سعی ما حرکت در مسیر تبدیل صنعت ایران به یکی از پیشروترین های دنیاست.

مسیر سخت است و این هم ادعای بزرگیست و ما هم مثل کسان دیگری که ممکن است این هدف را برای خودشان تعیین کنند قدرت و منابع کافی نداریم.

اجازه بدهید یک داستان کوتاه تعریف کنم:

” چند تا جون سر شب وارد یه قمار خونه میشن.

میرن دور یه میزی که چند نفر مشغول بازی بودن می ایستن و پیرمردی که در حال برد بودرو تماشا می کنن

پیر مرد تا نیمه های شب به بردن ادامه می ده و پولشو ده ها برابر می کنه .

از بعد نیمه شب کم کم شروع به باخت و از دست دادن پول می کنه تا اینکه دم دمای صب با پول خودش از سر میز پا میشه .

داشته از قمارخونه میرفته بیرون که یکی از جونا میره جلو و بهش میگه : پیرمرد تو بازیت خوبه اما قمارباز خوبی نیستی ، قمار باز خوب می دونه برای برد کی باید از سرمیز پاشه .

پیرمرد یه نگاه به جوونا می اندازه و میگه : شما جونا برای برد و باخت بازی می کنین ، من بازی می کنم که چراغ اینجا روشن بمونه “

کاری که ما می کنیم قرار نیست هیچوقت تمام شود و هیچ موفقیتی در آن تعریف نمی شود ،  ما مجموعه ای از کارهایی که فکر می کنیم به شمای تولید کننده و ماشین ساز سود می رساند را انجام می دهیم.

و اگر بخواهیم خیلی خوشبین باشیم به گفته مارگارت مید :

“هیچ وقت به این که یک گروه کوچکِ متفکر و متعهد قادر به ایجاد تغییر در دنیا است ، شک نکنید. در واقع تنها روش ممکن همین است.”

استناد می کنیم و پیش می رویم.

ما به هرکسی که بتواند با ذهن و عملش یا هر روش دیگری به این هدف کمک کند نیاز داریم.

ایمیل:

contact-us@damirco.com

تماس با ما:

021-77849074

09124242066

آدرس:

خیابان دماوند